Corporativa > Trajectòria

Fundada el 1969, amb seu a Barcelona, per tal de proporcionar una gama Integral de serveis professionals en edificació terciària i industrial. Els primers clients van ser les grans corporacions inversores centreeuropees i les companyies alemanyes multinacionals.

El desenvolupament dels mercats i de l’economia en general ha marcat l’evolució d’Integral per adaptar-se a les necessitats dels seus clients.

El calendari mostra la trajectòria:

  • 1970: firma del primer contracte de Construction Management
  • 1982: obtenció del primer contracte de consultoria logística
  • 1987: es consolida la presència a Madrid, amb compte de resultats pròpia
  • 1987: es constitueix la societat Integral Contract, S.A., participada per Integral
  • 1989: firma del primer contracte de Project Management
  • 1992: creació de la filial Integral Limitada Lisboa
  • 1995: primer contracte de Due Diligence
  • 2004: creació d’oficines permanents a Saragossa i València
  • 2005: constitució de la societat IMANAGEST, S.L. participada per Integral
  • 2010: constitució d’Integral KM Ambientis, SL, participada per Integral