Corporativa > Presència

Integral està en procés de diversificació i d’expansió.

Les seves relacions mostren la presència a totes les àrees geogràfiques d’Espanya, a Portugal, i també a països d’Europa central, Magreb i Amèrica Llatina.

Integral vol ser present a fòrums, associacions i organismes on potenciar la innovació i el coneixement especialment en promoció contínua i promotora de relacions universitat – coneixement - empresa.

Integral i les seves participades són impulsores d’iniciatives per a la millora i satisfacció de les seves persones.

Integral participa en projectes de desenvolupament de la RSC de les empreses i l’ètica en les organitzacions.