Corporativa > Grup

“Si treballem sols, sumem valor a les empreses dels nostres clients globals, si unim esforços els el multiplicarem”

Aquesta és la idea que ha impulsat des dels seus inicis a tenir tant una dimensió internacional com a diversificar l’organització pròpia.

La dimensió internacional està avui garantida per la determinació de la Direcció, accionant en els mercats del Magreb, est d’Europa i Amèrica Llatina i amb la col•laboració amb l’Agiplan Network, plataforma d’organitzacions europees d’enginyeria amb presència a Espanya, Portugal, França, Itàlia, Regne Unit, Alemanya, Suïssa, Polònia, Romania, Rússia, entre altres.

La diversificació d’Integral, S.A. ha estat l’origen de la creació d’Integral Contract, S.A. per a les seves realitzacions clau en mà, la participació en Imanagest, S.L. en contractes amb clients inversors públics o semipúblics, i la constitució d’Integral KM Ambientis per donar serveis en els sectors del medi ambient i el cicle de l’aigua.

projectes d’edificació
i urbanisme
management integral
projectes / consultoria
mediambientals
design&built
management contracting
gestió en edificació
projectes d’edificació
i urbanisme
management integral